Støttekontakt Konsulenterne.

… en professionel konsulentvirksomhed, 

Støttekontakt Konsulenterne er en socialpædagogisk virksomhed, der med udgangspunkt i Relationsbaseret Ledelse® bruger en holistisk og løsningsorienteret tilgang til at støtte og rådgive mennesker i nærmiljøet.

Vores konsulenter er socialfagligt uddannet, med en bred og solid erfaring i relationsdannelse og arbejdet med udsatte børn, unge og familier.

SAMARBEJDSPARTNERE

Støttekontakt Konsulenterne henvender sig primært til kommuner, men da vi også udfører en del supervisionsopgaver er vores samarbejdspartnere også institutioner, plejefamilier og andre der løser opgaver med udsatte børn og unge, samt familier.

Vi tilpasser indsatsen i samråd med vores arbejdsgiver, så vi kommer hele vejen rundt om resurser og muligheder i den enkelte opgave, så indsatsen indeholder de nødvendige parametre. Det giver en god socialøkonomi i forhold til afkastet.

Vi følger altid op med skriftligt professionelt evaluerings og statusmateriale, der til fulde beskriver udvikling, delmål og mål.

MÅLGRUPPER:

Børn, unge, voksne og familier med psykosociale udfordringer, socialpsykiatri og familiearbejde, samt lettere kriminalitet og misbrug.

Alle aftaler er individuelle og indsatsernes omfang aftales i forhold til den givne opgave.

Kontakt os for yderligere information.